พิธีบวงสรวงเจ้าพ่อ พร้อมทำบุญถวายภัตตาหารเพล งานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อ พร้อมทำบุญถวายภัตตาหารเพล เนื่องในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2563 “เกษียณศรี ฤดีเกษม” —- วันที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 08.00 คณะผู้บริหาร พร้อมผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อ ณ ศาลสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) บริเวณด้านหลังสนามฟุตบอล . เวลา 09.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากร ร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อ ณ ลานอนุสาวรีย์สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) . และ เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหาร พร้อมผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากร ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และมอบพวงมาลัยดอกไม้แสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ณ โรงละครศรีสุริยวงศ์ อาคาร 150 ปี มหาบุรุษรัตโนดม (ช่วง บุนนาค)