โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สานพลัง สนับสนุนการเรียนรู้สู่การทำงานแบบบูรณาการ” วันที่ 3 กันยายน 2563

สำนักงานอธิการบดี จัดโคร

Read more

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสามัคคีของบุคลากร โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬ

Read more