โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันสำนักงานอธิการบดีให้ได้มาตราฐาน

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อผลักดันสำนักงานอธิการบดีให้ได้มาตราฐาน วันที่ 14 มิถุนายน 2561  ณ อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา และ วันที่ 15-16 มิถุนายน 2561 ณ พาราไดซ์ รีสอร์ท แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี