โครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 3

โครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๓ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 5.1 ชั้น 5 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โครงการการจัดการความรู้ KM เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ ๓ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม 5.1 ชั้น 5 อาคาร 100 ปีศรีสุริยวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

โพสต์โดย สำนักงานอธิการบดี มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เมื่อ 30 มีนาคม 2018