ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสามัคคีของบุคลากร โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563

ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสามัคคีของบุคลากร โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 วันที่ 25 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จัดการแข่งขันกีฬาสามัคคีของบุคลากร “งานปีใหม่ ประจำปี 2563” ณ โรงยิม อาคาร 27
—-
#BSRURecentNews ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาสามัคคีของบุคลากร โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทย ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ พ.ศ. 2563 #BSRUNews