กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 25-26 มิถุนายน 2563

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ร่วมกับ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม “จิตอาสา พัฒนาชุมชนเข้มแข็ง” ภายใต้โครงการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ ที่ว่าการอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี
ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในการจัดอุปกรณ์ป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อาทิ การจัดทำหน้ากากป้องกันใบหน้าเฟ็ซชิลด์ (Face Shield Mask) การจัดทำหน้ากากอนามัยปิดจมูกและปาก (Cloth Mask) การจัดทำแว่นตาอายชิลด์ (Eye Shield)

จึงขอเชิญชวนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เข้ารับการอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ฟรี!! ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ๆ ละ 80 คน รวมจำนวน 160 คน 

รุ่นที่ 1 วันที่ 25 มิถุนายน 2563 จำนวน 80 ท่าน
รุ่นที่ 2 วันที่ 26 มิถุนายน 2563 จำนวน 80 ท่าน

หมายเหตุ : รับประทานอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฟรี!! ไม่เสียค่าใช้จ่าย

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ท่านจะได้รับความรู้ในการจัดทำอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ได้แก่

  • การจัดทำหน้ากากป้องกันใบหน้าเฟ็ซชิลด์ (Face Shield Mask)
  • การจัดทำหน้ากากอนามัยปิดจมูกและปาก (Cloth Mask)
  • การจัดทำแว่นตาอายชิลด์ (Eye Shield)

ซึ่งความรู้ที่ได้สามารถนำไปต่อยอดทำใช้เองในครัวเรือน หรือหากท่านมีความคิดสร้างสรรค์ก็สามารถนำไปต่อยอดสร้างธุรกิจ (Start Up) จึงเป็นช่องทางทำเงินสำหรับคนที่มีฝีมือเย็บปักถักร้อย ชอบประดิษฐ์ประดอย ที่จะได้ผลิตหน้ากากป้องกันใบหน้าหรือหน้ากากอนามัยออกมาวางขายเสริมสร้างรายได้ ซึ่งถ้าผลิตได้มีคุณภาพ และราคาไม่แพงจนเกินไป เชื่อว่ายอดสั่งจองเข้ามารัว ๆ แน่นอน และเป็นธุรกิจที่เหมาะกับยุคปัจจุบัน ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

————————————————————————————————————————————————————————————-

***ทั้งนี้ เมื่อท่านได้ผ่านการอบรมแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาจะมอบ เกียรติบัตร ให้เพื่อรับรองการเข้ารับอบรม ครั้งนี้

————————————————————————————————————————————————————————————-

สนใจเข้าร่วม สามารถคลิกเพื่อลงทะเบียนได้ที่ >>>ลงทะเบียนเข้าอบรม

หากท่านไม่สะดวกกรอกข้อมูลสมัครอบรมแบบออนไลน์ตามลิงค์ดังกล่าว ท่านสามารถเข้าร่วมและลงทะเบียนได้ที่หน้างาน

ณ ที่ประชุมที่ว่าการอำเภออู่ทอง ตั้งแต่เวลา 08.00 – 09.00 น.

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.ธนเดช สอนสะอาด ประสานงานได้ที่อาจารย์ ดร.ธนเดช สอนสะอาด โทร. 08 8014 3555