การประชุมชี้แจงนโยบายสำคัญ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เชิญคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมงาน เพื่อประชุมชี้แจงนโยบายสำคัญ ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 27 ชั้น 4 เวลา 15.00 น.